Prawo i postępowanie administracyjne

us
  • przekształcenie działki rolnej w budowlaną
  • zmiana przeznaczenia terenu
  • pozyskiwanie koncesji oraz zezwoleń
  • rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym
  • wykup gminnych lokali mieszkalnych
  • sprawy dot. uzyskania obywatelstwa polskiego