Prawo i postępowanie karne oraz wykroczeń

karne

Reprezentowanie oskarżonego / obwinionego , a także pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie:

  • postępowania przygotowawczego: składanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa / środki zapobiegawcze, m. in. tymczasowe aresztowanie
  • postępowanie sądowe w sprawach karnych oraz o wykroczenia;
  • postępowanie wykonawcze – odroczenie wykonania kary / przerwa w wykonywaniu kary / warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary / dozór elektroniczny / warunkowe zawieszenie wykonywania kary