Prawo handlowe i gospodarcze

walizka
  • przygotowanie projektów umów, statutów oraz regulaminów
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
  • rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
  • sporządzanie / opiniowanie / negocjowanie umów
  • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • windykacja należności na każdym etapie postępowania
  • reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej