Kancelaria

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam na stronie internetowej mojej Kancelarii.

Od 2019 r. jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Rade Adwokacką we Wrocławiu.

Idąc zaś od początku, prawnicze studia magisterskie ukończyłam z wyróżnieniem w 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, broniąc się pracą pt. „Przemoc Domowa”. W trakcie studiów byłam również beneficjentką stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Następnie, w latach 2016 r. – 2019 r. odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, którą także ukończyłam z wyróżnieniem. W marcu 2019 r. złożyłam egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym i od lipca 2019 r. prowadzę własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywać zaczęłam jeszcze w trakcie studiów, podczas pracy w kancelarii prawniczej oraz praktyk w prokuraturze i kancelarii adwokackiej. Najwięcej zaś na temat prawdziwego rzemiosła, jakim jest praca adwokata, miałam przyjemność dowiedzieć się oraz praktycznie nauczyć od znakomitych patronów – adwokatów wrocławskiej Palestry - którzy bacznie czuwali nad moim rozwojem w czasie aplikacji adwokackiej i dzięki którym to właśnie ja, mogę teraz służyć Państwu pomocą.

Dodatkowo, będąc na aplikacji pełniłam funkcję kuratora procesowego dla małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, osób prawnych, nieznanych z miejsca pobytu, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego w sprawach karnych oraz na etapie sądowym oraz egzekucyjnym w sprawach cywilnych.

Kancelaria Adwokat Marty Korus zajmuje się  profesjonalną obsługą prawną podmiotów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Zapewnia reprezentację na każdym etapie postępowania, przed wszystkimi sądami i organami. Uczestniczy w mediacjach oraz negocjacjach. Zajmuje się również udzielaniem porad i konsultacji prawnych, sporządzaniem opinii prawnych oraz projektów pism i umów. 

marta korus