Kancelaria

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam na stronie internetowej mojej Kancelarii.

Od 2019 r. jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Rade Adwokacką we Wrocławiu.

Idąc zaś od początku, prawnicze studia magisterskie ukończyłam z wyróżnieniem w 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, broniąc się pracą pt. „Przemoc Domowa”. W trakcie studiów byłam również beneficjentką stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Następnie, w latach 2016 r. – 2019 r. odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, którą także ukończyłam z wyróżnieniem. W marcu 2019 r. złożyłam egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym i od lipca 2019 r. prowadzę własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywać zaczęłam jeszcze w trakcie studiów, podczas pracy w kancelarii prawniczej oraz praktyk w prokuraturze i kancelarii adwokackiej. Najwięcej zaś na temat prawdziwego rzemiosła, jakim jest praca adwokata, miałam przyjemność dowiedzieć się oraz praktycznie nauczyć od znakomitych patronów – adwokatów wrocławskiej Palestry - którzy bacznie czuwali nad moim rozwojem w czasie aplikacji adwokackiej i dzięki którym to właśnie ja, mogę teraz służyć Państwu pomocą.

Dodatkowo, będąc na aplikacji pełniłam funkcję kuratora procesowego dla małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, osób prawnych, nieznanych z miejsca pobytu, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego w sprawach karnych oraz na etapie sądowym oraz egzekucyjnym w sprawach cywilnych.

W kwietniu 2020 r. uzyskałam dodatkowe uprawnienia i w chwili obecnej jestem:

- mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

- mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Oddział we Wrocławiu,

- mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

W maju 2022 r. ukończyłam dwusemestralne studia podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych z wynikiem bardzo dobrym.


marta korus