Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzinne
  • rozwód
  • separacja
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • podział majątku wspólnego
  • alimenty: podwyższenie / obniżenie / wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem i ich wykonywanie
  • ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • przysposobienie
  • ustalenie / zaprzeczenie / uznanie ojcostwa
  • ubezwłasnowolnienie