Prawo budowlane i nieruchomości

prawo budowlane
 • sporządzanie / opiniowanie / negocjowanie umów o roboty budowlane
 • zasiedzenie
 • rozgraniczenie
 • ochrona i przywrócenie posiadania
 • zarząd nieruchomością wspólną, wspólnoty mieszkaniowe
 • analiza prawna stanu nieruchomości
 • sprawy wieczysto- księgowe
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • eksmisja
 • pomoc prawna w zakresie umów sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości
 • umowy deweloperskie SŁUGA