Prawo i postępowanie cywilne

ico1
  • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku / dział spadku / roszczenie o zachowek / odrzucenie spadku /
  • prawo rzeczowe: o zasiedzenie / rozgraniczenie / zarząd / zniesienie współwłasności /
  • zobowiązania: niewykonanie / nienależyte wykonanie umowy / sporządzanie projektów umów
  • sprawy konsumenckie
  • ochrona dóbr osobistych
  • rozliczenia unijnych dopłat obszarowych / dotacji między współwłaścicielami nieruchomości
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych / o zapłatę