Śmierć przedsiębiorcy – co dalej?

Wszelka działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej sprowadza się do tego, że generalnie dotyczy jednej osoby. Co zatem począć, gdy nastąpi jego śmierć?

Z całą pewnością, można i wręcz należy się do tego przygotować, jeszcze za życia, aby nie zaprzepaścić swojej ciężkiej pracy, poświęconej na zbudowanie prężnie działającego przedsiębiorstwa!

I tutaj z pomocą przychodzi nam Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), która reguluje sposób ustanawiania zarządu sukcesyjnego.

Cały proces ustanowienia zarządcy sukcesyjnego odbywa się jeszcze za życia przedsiębiorcy, a wybór konkretnego „następcy” jest przejawem jego wyboru. Zarządcą sukcesyjnym może zostać każda osoba fizyczna. Natomiast nie ma wymogu, aby zarządca sukcesyjny był przedsiębiorcą.

Należy pamiętać, że zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma charakter jedynie tymczasowy i trwa 2 lata. Sąd jednak, na wniosek zarządcy może ten okres przedłużyć z ważnych względów.

Działalność przedsiębiorcy, który chce ustanowić swojego sukcesora, musi być również wpisana do CEiDG.

Podkreślić należy, że instytucja zarządcy sukcesyjnego jest dobrowolna, nie nakłada na przedsiębiorcę żadnego obowiązku, lecz warto ją rozważyć, gdy zależy nam na kontynuowaniu przedsiębiorstwa. Pamiętajmy bowiem, że warunki rynkowe wymagają płynnych decyzji i szybkiej reakcji, a czekanie na zakończenie postępowania spadkowego może doprowadzić do utraty przez przedsiębiorstwo, swej pozycji na rynku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ustanowieniem takiego zarządu, lecz nie wiecie jak to zrobić, zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią!